Štvrtok 22 10 2020
MENINY OSLAVUJE : Sergej
ZAJTRA : Alojza
PARTNERI
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
 
Zverejňovanie zmlúv v zmysle uznesenia vlády č. 491/2010

1 DALKIA - 
 820 Dodávka a odber tepla z tepel.zdroja
Dalkia a.s.
Einsteinova 25, Bratislava
47 892 € 31.1.2011
2
DALKIA_2  -  821
Zmluva o rozpočítaní
nákladov na plyn
Dalkia a.s.
Einsteinova 25, Bratislava
-
26.01.2011
3
TTSK
- 822 Zmluva o nájme SMS TTSK,s.r.o.Trnava -
26.01.2011
4
 BRIDGE  BRIDGE 828 Zmluva o nájme Bridge International s.r.o. Piešťany 550 € / rok 30.3.2011
5
SE ELEKTRÁREŇ 829 Zmluva o nájme Slovenské elektrárne,a.s. Bratislava 46,06 € / rok 16.5.2011
6
VK VK 830 Zmluva o poskytovaní služieb Komensky,s.r.o.,Park mládeže 1, Košice 16,56 €/mesiac 9.6.2011
7
PRÍLOHA - 831 Príloha č.2 k zmluve o dodávke a odbere tepel. energie
Dalkia a.s.
Einsteinova 25, Bratislava
2371€/mesiac 17.6.2011
8
STRAVA STRAVA 832 Zmluva o zabezpečení stravy SOŠ záhradnícka Piešťany 1,19 € žiaci /2,22 € zamestn. 30.6.2011
9
RAVING RAVING 833 Zmluva o dielo RAVING, a.s. Vrbovská cesta 2509/15, Piešťany 7 747,26 € 19.7.2011
10
OU - 834 Zmluva o výpožičke Obvodný úrad Piešťany -
22.8.2011
11
KURTISOVA KURTISOVA 838 Zmluva o nájme nebyt. priestorov Ivana Kurtišová,Kočín 48 1200,- €/rok 30.8.2011
12
HLUCHOVÁ HLUCHOVÁ 839 Zmluva o nájme nebyt.priestorov Bc.Michaela Hluchová -Mb Štúdi,Royova 8, Piešťany 7 € / hod 9.9.2011
13
MEDIA MEDIA 840 Zmluva o spolupráci POS MediaSlovakia,s.r.o.,Trnavská cesta 50/A, Bratislava -
21.9.2011
14
REALITKA REALITKA 841 Zmluva o poskytnutí služieb Manažérske,poradenské a realitné služby s.r.o., Realitka Zita, Valova4263/14, Piešťany 1382,40 € 21.9.2011
15
VOLEJBAL VOLEJBAL 842 Zmluva o nájme nebytových priestorov Volejbalový klub mládeže, Vrbovská 80, Piešťany 10€/hod 20.9.2011
16
 CVČ   CVČ 843 Zmluva o nájme nebytových priestorov CVČ AHOJ, Teplická 83, Piešťany 6,66€/hod 17.9.2011
17
 VACULA  VACULA 844 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mgr. Róbert Vacula, Hlboká 18, Trnava 10€/hod 23.9.2011
18
 DRUŽBA  DRUŽBA 845 Zmluva o nájme nebytových priestorov Klub rekreačnej tel.výchova a športu pre TJ Družba Piešťany,Kuzmányho 15, Piešťany 7€/hod 20.9.2011
19
 MIEZGA  MIEZGA 847 Zmluva o nájme nebytových priestorov Miroslav Miezga,Teplická 136,Piešťany 10€/hod 5.10.2011
20  NEDOROST  NEDOROST 848 Zmluva o nájme nebytových priestorov Pavel Nedorost,Beňovského 21, Vrbové 10€/hod 2.10.2011
21  BANKA  BANKA 849 Zmluva o nájme nebytových priestorov Obecný úrad,Topoľčianska 23, Banka 10€/hod 20.10.2011 
22  PFK PIEŠŤANY  PFK PIEŠŤANY 850 Zmluva o nájme nebytových priestorov PFK Piešťany, Kuzmányho 15, Piešťany 10€/hod 21.10.2011
23  Cool Milk s.r.o.  Cool Milk s.r.o. 851 Kúpna zmluva  Cool Milk s.r.o.,M.Waltariho 7097/5, Piešťany príloha 3
2.11.2011
24  SMINIM  SMINIM 852 Zmluva o nájme nebytových priestorov  Anton Sminin, E.F.Scherera 4799/36, Piešťany 10€/hod 2.11.2011
25  LETart - 853 Zmluva o uskutočnení hud.programov  LETart production, A.Kmeťa 22,Martin 2€ 3.11.2011
26  KARABA  KARABA 854 Zmluva o nájme nebytových priestorov   Peter Karaba,Topoľčianska 29, 921 01 Banka 10€/hod 2.12.2011
27  OMEGA OMEGA 857 Dodatok k zmluve o nájme 696/2008 Omega Group s.r.o.,Mickiewiczova 2,811 07 Bratislava 421,63€/mesiac 28.12.2011
28 DEJEUNER DEJEUNER 856 Zmluva o zabezpečení stravovania LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Tomášiková 23/D, Bratislava 122 609,96 € 29.12.2011
29 KZ KZ KZ/2012 Koletívna zmluva pri výkone práce vo VZ na rok 2012 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠT Piešťany, Nová 5245/9 -
31.12.2011


 
AKTUÁLNE TERMÍNY
CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
LINKA POMOCI
KAM PO STREDNEJ

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM
PONUKA ONLINE SÚŤAŽÍ

Pre viac informácii
kliknite SEM