Piatok 19 04 2024
MENINY OSLAVUJE : Jela
ZAJTRA : Marcel
PARTNERI
 
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
 
GstarCAD

Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla zdarma SW firma  GstarCAD 


ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Pedagogickí zamestnanci školy absolvovali v mesiaci máj 2023 aktualizačné vzdelávanie s názvom: Aktivizujúcimi metódami k rozvoju kritického myslenia v dnešnej digitálnej dobe v oblasti nového kurikula, inkluzívneho vzdelávania, digitálnych zručností v rozsahu 20 hodín v rámci Individuálneho profesijného rozvoja pedagogických  a odborných  zamestnancov, ktorý je hradený z mechanizmu  Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Vyhodnotenie hodnotiaceho dotazníka aktualizačného vzdelávania

Aktualizačného vzdelávania sa zúčastnilo 17 pedagogických zamestnancov SOŠ technickej v Piešťanoch.
88,24 % účastníkov vzdelávania bolo úplne spokojných s obsahom vzdelávania s ohľadom naobsah jednotlivých tém vzdelávania a 11,76 % bolo spokojných s obsahom vzdelávania.
88,24 % účastníkov bolo úplne spokojných s odbornými vedomosťami lektorov a 11,76 %bolo spokojných.
S formami a metódami vzdelávania bolo 88,24 % účastníkov úplne spokojných a 11,76 %bolo spokojných. S časovým harmonogramom vzdelávania bolo 94,12 % účastníkov úplne spokojných a 5,88% spokojných.
S využívaním digitálnych technológií pri vzdelávaní bolo 94,12 % účastníkov úplnespokojných a 5,88 % spokojných.100 % účastníkov vzdelávania zhodnotilo atmosféru vzdelávania ako pozitívnu a tvorivú.
Lektorov za expertov v danom obsahu vzdelávania považuje 100 % účastníkov vzdelávania.100 % účastníkov vzdelávania uviedlo, že mali dostatočný priestor na prezentovanievlastných poznatkov, skúseností, prípadne zručností.
Nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti 94,12 % účastníkov považuje za využiteľné vosvojej pracovnej činnosti a 5,88 % ich nepovažuje za využiteľné.100 % účastníkov vzdelávania považuje nadobudnuté poznatky za využiteľné vo svojom ďalšom profesijnom rozvoji.
 
AKTUÁLNE TERMÍNY
22.4.-23.4 2024
Praktická časť MS
FOTOGRAFIA NA PREUKAZ
TALENTCENTRUM

CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
KAM PO STREDNEJ

PONUKA ŠTÚDIA:

 

ZMATURUJ ZO SLOVENČINY

Viac info TU

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM