Štvrtok 01 10 2020
MENINY OSLAVUJE : Arnold
ZAJTRA : Levoslav
PARTNERI
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Kde nás nájdete...

Na Slovensku....

V Piešťanoch...

POLOHA PIEŠŤAN

     

 

POLOHA ŠKOLY V PIEŠŤANOCH

Svetoznáme kúpeľné mesto PIEŠŤANY sa nachádza na úpätí Malých Karpát v Trnavskom kraji, vzdialené 80 km od hlavného mesta Bratislava. Na území mesta sa nachádza 11 predškolských zariadení, 6 základných škôl, 10 stredných škôl (2 gymnáziá, 8 stredných odborných škôl, 10 špeciálnych škôl a školských zariadení.

    

Pre orientáciu a jednoduchšie lokalizovanie polohy našej školy v Piešťanoch slúži prehľadná orientačná mapka blízkeho okolia našej školy. Poloha školy je na mape zvýraznená blikajúcim textom a symbolmi. Nachádza sa neďaleko od hlavného ťahu smer Trenčín/Bratislava a od diaľnice D1, smer Žilina/Bratislava. Zväčšiť mapu.  Podrobnú  mapu s možnosťou plánovania trasy nájdete TU 

Základné údaje o škole
                                   NÁZOV Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany
ADRESA Nová ul. 5245/9, 921 01 Piešťany
IČO 891568
WEB www.sostpn.sk
E-MAIL Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
TELEFÓN 033 7965111 (spojovateľka)
BANKOVÉ SPOJENIE   Štátna pokladnica, č. účtu: SK32 8180 0000 0070 0049 4452
Praktické a teoretické vyučovanie

Teoretická výučba sa realizuje v hlavnej budove na Novej ulici.
Odborný výcvik časti ELEKTRO po presťahovaní sa z Kollárovej ulici v septembri 2011 sa realizuje tiež v hlavnej budove na Novej ulici, časti AUTOMOBILOVÝCH OPRÁV a časť STROJÁRSTVO v priestoroch hlavnej budovy od roku 2008. Obidve zložky výučby (praktická i teoretická) sú dobre vybavené učebnými pomôckami, prístrojovou technikou a špecializovanými učebňami.

V rámci teoretickej výučby je dôraz kladený okrem iného aj na výuku výpočtovej techniky, cudzích jazykov a environmentálnej výchovy. Uskutočňujú sa prednášky v oblasti práva, výchovy k rodičovstvu a prednášky s protidrogovou tematikou.

Na školské a mimoškolské aktivity sa využívajú 4 učebne vybavené najmodernejšou výpočtovou technikou. Učebne boli vybudované za pomoci projektu INFOVEK, firmy SLOVAK TELEKOM a z vlastných prostriedkov školy.  V súčasnosti sú tri z nich vybavené trvalým pripojením na Internet (SANET). Využívajú sa predovšetkým na výuku odborných elektrotechnických a strojárskych predmetov a predmetov Výpočtová technika a Informatika.
Škola vlastní a spravuje vlastný server s možnosťou využívania všetkých štandardných internetových služieb pre výuku žiakov ako aj pre administratívne účely školy. Od minulého roka môžu byť pripojení študenti a vyučujúci k internetu pomocou pripojenia wifi, poskytnutého firmou Slovak TELEKOM.

Zaujímavou a účinnou formou vyučovania je exkurzné vyučovanie, produktívne práce (nabíjačky, rádioprijímače, anténne zosilňovače, strojárske výrobky, opravy automobilov) a odborný výcvik prebiehajúci v súkromných firmách.

Možnosti  športu  a  relaxu
Pre žiakov je zabezpečený plavecký výchovno-výcvikový kurz na kúpalisku Eva. 
Pravidelne sa organizujú lyžiarske
výchovno-výcvikové kurzy a kurzy na ochranu života a zdravia. Na tieto aktivity je v škole dobre vybavený sklad športových potrieb. Výučba telesnej výchovy prebieha v novovybudovanej telocvični. Nedávno bola dokončená prestavba vstupných priestorov telocvične včítane sauny.
Ubytovanie  a  strava
Škola poskytuje možnosť ubytovania a stravovania pre žiakov vrátane varených obedov v priestoroch školského bufetu. Ubytovanie na internáte je možné zabezpečiť na iných školách v Piešťanoch (SPŠ elektrotechnická, Stredná záhradnícka škola).


SK32 8180 0000 0070 0049 4452
 
AKTUÁLNE TERMÍNY
CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
LINKA POMOCI
KAM PO STREDNEJ

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM
PONUKA ONLINE SÚŤAŽÍ

Pre viac informácii
kliknite SEM